หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง รายได้ส่วนใหญ่ของประชากร
มาจากการทำการเกษตร ปลูกอ้อย พริก ยาสูบ
 
ภูมิประเทศ
 
มีลักษณะประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ลุ่ม
มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ หนองสามหมื่น เป็นแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ทำการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง
 
ภูมิอากาศ
     
ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มกลางกุมภาพันธ์ ถึง กลางพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มกลางพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
  ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
         
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.91 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว
  มีศาสนสถาน จำนวน 21 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
ประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุสามหมื่น
  ประเพณีสงกรานต์บ้าน งานสรงน้ำองค์พระธาตุสามหมื่น
จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี ในงานจะมีขบวนแห่องค์พระธาตุสามหมื่น และการรำบวงสรวงองค์พระธาตุ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
  ภาษาท้องถิ่นที่ใช้คือภาษาอิสาน ภาษากลาง
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก
  ตะกร้าจักสาน และผักปลอดสารพิษ
 
การศึกษาในชุมชน
   
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในพื้นที่
มีจำนวน 9 แห่ง คือ
  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
  โรงเรียนบ้านหนองแซง
  โรงเรียนบ้านแก้ง
  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก
  โรงเรียนบ้านลาด
    โรงเรียนบ้านโนนหินแร่   โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
    โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา   โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
  โรงเรียนเอกชน มีจำนวน 1 แห่ง คือ
    โรงเรียนอนุบาลยอดแก้ว
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 9 แห่ง คือ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาล   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้ง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงศิลา
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมอารีย์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเตาเหล็ก
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมาธิปไตย   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายมูล
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหอไตร
  การศึกษานอกระบบ
    ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
การสาธารณสุขในชุมชน
   
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่งดังนี้
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง
คลินิกเอกชน มีจำนวน 1 แห่ง
  คลินิกนายแพทย์นิวัฒน์
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การคมนาคม
   
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถ
เดินทางติดต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคมนาคม
ที่สำคัญ ดังนี้
  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2055 แยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201 บ้านหนองสองห้อง บ้านลาด
อำเภอคอนสาร เป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญของอำเภอภูเขียว คือ พระธาตุหนองสามหมื่น
  เมืองศาลาพันห้อง และเขื่อนจุฬาภรณ์ น้ำผุดทัพลาว ของอำเภอคอนสาร จังหวัดชันภูมิ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
    ทางหลวง รพช. สายบ้านพรมเหนือ บ้านแดงสว่าง ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ถนนในเขตเทศบาล
    ถนนในสายหลัก คือ สาย 2055 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านหนองสองห้อง บ้านลาด
อำเภอคอนสาร เป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอภูเขียว คือ พระธาตุหนองสามหมื่น
เมืองศาลาพันห้อง และเขื่อนจุฬาภรณ์ น้ำผุดทัพลาว ของอำเภอคอนสาร จังหวัดชันภูมิ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-100-197,198 โทรสาร : 044-100-198
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
จำนวนผู้เข้าชม 372,865 เริ่มนับ 18 ต.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com