หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านแก้ง
สาธารณสุขในตำบลบ้านแก้ง
 
 
นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก้ง
 
   
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. 1567
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม  
  ACTIVITIES  
กิจการสภา  
  COUNCIL  
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ราคากลางซ่อมแซมถนนคสล.สายร่องทางควาย บ้านแก้ง หมู่ 1 [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 12 
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพัชรินทร์ อาจวงษ์-บ้านนางบุญยัง พรมลี ม.2 [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 48 
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าเมรุป่าช้าบ้่านโนนหินแร่ ม.5,20 [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 43 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงศาลาอาคารอเนกประสงค์ข้างสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบ้าน [ 13 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 91 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขต 2 [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 122 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขต 1 [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 114 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว720  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว724  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว717 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว722  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว721  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว700  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว694 เอกสารแนบ  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สน.บถ. มท 0809.2/ว1530  [ 15 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 สน.คท. มท 0808.3/ว693 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 17 - 18  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 กศ. มท 0816.3/ว698 เอกสารแนบ  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.5/ว695  [ 14 ก.พ. 2567 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว688  [ 14 ก.พ. 2567 ]
 
เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
**ด่วนที่สุด** การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 24 
ขอเชิญอบรมหลักสูตรโรคติดต่อในเด็กและโควิด - 19 และขอความร่วมมือประเมินตนเองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ ปลอดโรค ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 -5 เมษายน 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 47 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 33 
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนำ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 48 
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 79 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 42 
**ด่วนที่สุด** การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclabla Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 59 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการกับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 66 
แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 52 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขั้นตอนที่ 5 การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย) [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 39 
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ National Local Election Information Center (NLC) [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 63 
การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 52 
การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) เพื่อบันทึกข้อมูลและแจ้งประเมินภาษีประจำปี พ.ศ. 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 84 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 12 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 65 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 53 
แจ้ง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 128 
 
ทต.หนองสังข์ ประชาสัมพันธ์แจ้งยกเลิกการรับชำระเงินโดยรถ PEA MOBILE [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง โครงการการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ ผ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง โครงการการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ ผ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหัน โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง จัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการประมูลแผงเช [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบแยก [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธี [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธี [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยว [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยว [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
 


อบต.วังตะเฆ่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด (ธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านเพชร จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรื [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านเพชร จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรื [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านเพชร ซื้อจักรยานขาไถ หมวกกันน๊อค และชุดกันกระแทก(สนับเข่าและข้อศอก) โครงการส่งเสริมพั [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านเพชร จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.คอนสาร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุปางวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คอนสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคอน [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.แหลมทอง ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน และศูนย์กีฬา อบต. แหลมทอง โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.หนองบัวแดง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อจัดทำสถานที่จำหน่ายแตงไทยและสินค้าเกษตร [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ส้มป่อย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ส้มป่อย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ส้มป่อย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คอนสาร ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธี [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.ทุ่งลุยลาย ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาฝาย จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 2 ตำบลนา [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาฝาย จ้างโครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลน [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาฝาย จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาฝาย จ้างโครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝา [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองโดน ซื้อสายดับเพลิง (วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านแท่น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP  
 
กระดานสนทนา  
 


จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕-บ้านนายเสถียร [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕-บ้านนายถวัล บ [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอั้ง แก้งทอง?บ้านนาย [ 8 ก.พ. 2567 ]

 
เว็บไซต์ ทต.บ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ก.ย. 2566)    อ่าน 2205  ตอบ 0  
 
 
       
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
       
 
สินค้า OTOP ตำบลบ้านแก้ง
วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
 
 
 
 
 
E-Service
 
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ออนไลน์ ร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล
(ออนไลน์)
การมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
Q & A สอบถามข้อมูล
 
 
 
ลิงค์เพิ่มเติม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.บ้านแก้ง จ.ชัยภูมิ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจังหวัดชัยภูมิ แบบวัดการรับรู้ EIT(ภายนอก)
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านแก้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  คู่มือประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-100-197,198 โทรสาร : 044-100-198
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
จำนวนผู้เข้าชม 372,834 เริ่มนับ 18 ต.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
ทต.บ้านแก้ง
CLICK