หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
  “ มุ่งสร้างเทศบาลบ้านแก้ง ให้เข้มแข็ง โปร่งใส
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ”
   
 
  กลยุทธ์
 
 
  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
  พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมทักษะกลุ่มอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
  การสร้างตลาดชุมชน
  เศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งในและนอกระบบ
  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ศิลปะ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และการจัดงานวันสำคัญ
  พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา
และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
  พัฒนาและจัดระบบจราจรให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
  การพัฒนาเมืองน่าอยู่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
  การพัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแก่บุคลากร
  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
  การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 
  ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  คู่มือประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-100-197,198 โทรสาร : 044-100-198
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
จำนวนผู้เข้าชม 372,861 เริ่มนับ 18 ต.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com